Tá Tacsaithe na Gaillimhe ag obair chun cathair na Gaillimhe a chur chun cinn

mar chathair dhátheangach i gcomhar leis an eagraíocht Gaillimh le Gaeilge.

Úsáideann muid Gaeilge ar ár stáiseanóireacht ar fad, ar ár bhféilirí, ar ár

gcomharthaíocht, ár leabhair, admháileacha agus ar fhógráin.

 

Tá cabhlach de bhreis agus céad feithiclí againn anois. Tacsaithe inrochtana do

chathaoireacha rothaí, mionbhusanna le hocht suíochán, feithiclí le sé shuíochán

agus limisíní san áireamh, ar fáil ar feadh ceithre uaire fichead sa lá, seacht lá

na seachtaine, ó cheann ceann na bliana. Tá bród orainn as foireann le ardtaithí

bheith againn inár gcomhlacht tacsaithe; tá na tiománaithe agus an fhoireann oifige

araon san áireamh anseo. Beidh cur amach ag aon duine a úsáideann Tacsaithe na

Gaillimhe ar ár mbeannacht d'fháiltiú "Fáilte go Galway Taxis".

 

Is cainteoirí líofa Gaeilge iad go leor dár dtiománaithe agus is teanga laethúil acu í.

Tá muidne i dTacsaithe na Gaillimhe fíorbhródúil as ár gceangal leis an nGaeilge.

Tá muid ag tnúth le tuilleadh forbairt a dhéanamh ar an Ghaeilge inár gComhlacht,

le cabhair Ghaillimh le Gaeilge.

 

Tá an-bhród ar Tacsaithe na Gaillimhe páirt a ghlacadh i nGradam Sheosaimh Uí

Ógartaigh 2012 – Gradam do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge i gCathair na

Gaillimhe.